Gewasbeschermingsmonitor

Vanaf 26 februari 2015 is het voor iedereen die voornemens is professionele gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken dus ook buiten de landbouw - een verplichting om te beschikken over een gewasbeschermingsmonitor.

Maatregelen
De monitor is in de plaats gekomen van het Gewasbeschermingsplan. In tegenstelling tot het Gewasbeschermingsplan, waarin vooraf een planning wordt gemaakt, moeten in de Gewasbeschermingsmonitor de daadwerkelijk getroffen maatregelen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden (overzicht aspecten: zie hieronder). Binnen 2 maanden na de teelt moet de Gewasbeschermingsmonitor worden afgerond.

Met de gewasbeschermingsmonitor houden telers onder meer bij welke fysische,
biologische en mechanische maatregelen zij nemen, zoals inzet van biologische
bestrijders en mechanische onkruidbestrijding. Ook administreren zij hun
vruchtwisselingsplan, rassenkeuze en uitgangsmateriaal, inspanningen voor het
signaleren van toenemende ziektedruk, emissiebeperkende maatregelen en keuze
van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.

Monitor vormvrij
Het idee achter het opstellen van de gewasbeschermingsmonitor is dat de teler op basis van de monitor zijn beslissingen over de te nemen maatregelen in het komende jaar beter kan onderbouwen. Daarnaast helpt de gewasbeschermingsmonitor de toezichthouders om naleving van de beginselen voor geïntegreerde gewasbescherming te controleren. De overheid heeft er bewust voor gekozen om de monitor vormvrij te houden. Hiermee wordt de telers ruimte geboden om aan te sluiten op de beschikbare managementinformatie- en teeltregistratiesystemen. LTO verwacht geen problemen bij de uitvoering omdat de meest gebruikte systemen bij telers reeds zijn toegerust op de nieuwe werkwijze. De variatie, zeker over de verschillende sectoren heen, waarin de monitor verschijnt zal naar verwachting groot zijn. Vragen over de invulling van de monitor of wensen ten aanzien van (voorbeeld)modellen van een gewasbeschermingsmonitor vernemen wij deze graag.

Download hier een gewasbeschermingsmonitor:

Gewasbeschermingsmonitor bedrijf

Gewasbeschermingsmonitor perceel