Grondanalyse

In goed overleg hebben we met Onderzoeksbureau Eurofins-Agro is een overeenkomst gesloten om bodemonderzoeken te analyseren inclusief een advies/toelichtingsbrief te geven om de streefwaarden te onderbouwen. Hierdoor kan Kiemkracht voor u een bemestingsplan uitwerken, en dit n.a.v. de waarden uit de onderzoeksgegevens.

Steeklans en monsterzakjes kunt u ophalen bij Kiemkracht, maar ook de adviseur kan, indien u dit aangeeft, het bodemonderzoek op locatie nemen. (Graag één week vooraf doorgeven in verband planning logistiek.) Op donderdag worden de monsterzakjes op kantoor Kiemkracht opgehaald, hierna hebt u binnen tien dagen uw advies per mail in huis.

Zijn er vragen neem contact op met uw adviseur.