Tot 1 juli 2015 was er voor agrarische bedrijven een vrijstelling voor het gebruik van professionele rodenticiden (vergif). Deze vrijstelling is per 1 juli komen te vervallen waardoor u nu in het bezit dient te zijn van een KBA licentie (Knaagdier beheersing agrarische bedrijven) om deze rodenticiden op uw bedrijf te mogen gebruiken.

Het gebruik van vallen en vangkooien is zonder geldige KBA licentie wel toegestaan. Wij adviseren u dan nog wel een cursus bij te wonen omdat u daar veel leert over het gedrag van ratten en muizen en hoe u deze het beste kunt bestreiden.

Om in het bezit te komen van een KBA licentie zijn er 2 mogelijkheden. Voor de eerste mogelijkheid dient u in het bezit te zijn van een geldige spuitlicentie.

Als u in het bezit bent van een geldige spuitlicentie kunt u een KBA dagdeel bijwonen waarin u de nodige uitleg krijgt over ratten en muizen en de wijze van bestrijden. Het bestrijden van ratten en muizen is aan regels gebonden. Uitleg over deze regels zullen op dit dagdeel aan u worden gegeven. Als u dit dagdeel heeft bijgewoond zult u binnen enkele weken uw KBA licentie ontvangen van bureau erkenningen. Dit betreft een uitbreiding op uw spuitlicentie.

Als u niet in het bezit bent van een geldige spuitlicentie kunt u ook uw KBA licentie halen. U moet dan een cursus volgen waarin u de nodige uitleg krijgt over het bestrijden van Ratten en muizen en de daarbij behorende regels. Aan het einde van de cursus wordt een examen afgenomen waaruit zal blijken of u over voldoende kennis beschikt. Als het examen succesvol is afgelegd zult u van Bureau erkenningen een KBA licentie op.

Download hier uw KBA logboek