Boomteelt

We hebben het pakket graszaden uitgebreid met een laanbomenmengsel.
Laanboommengsel is een speciaal graszaadmengsel dat geschikt is voor inzaai van grasstroken tussen laanbomen:
 
- Snelle beginontwikkeling grasmat (tegen onkruid, minder uitspoeling)
- Trage groei na vestiging (minder maaibeurten)
- Hoge ziekteresistentie en hoge schaduwtolerantie

Engels voor snelle kieming, Veldbeemdgras zeer wintervast.
Roodzwenk in het mengsel kan juist zeer goed schaduw verdragen.
Uitzaai: 60 kg per ha.