Meststoffen

Kiemkracht heeft een breed assortiment aan meststoffen voor alle sport-, natuur-, en recreatie.

Organische meststoffen en bodemeverbeteraars van Innogreen, DCM en Legro  zijn op voorrraad aanwezig.

Met Agro-master (Osmocote - Scotts) hebben we een complete lijn, voor sportvelden, boomteelt.
Verschillen in bemesting kun je het beste terugrekenen naar m2 (wat zijn de kosten op jaarbasis voor u/ klant.)

De verschillen in organische bemesting: wat is nodig voor een goede volume bemesting met voldoende stikstof voor de plant, border, enz

Met een gecoate bemesting kiezen we voor "duurzaam" bemesten met een gelijke groeicurve, geen pieken!!!
De enkelvoudige meststoffen geven een snelle start, maar gaan snel terug, in de bemesting Organisch is het zaak hoeveelheden per m2 aan te passen. Wat vraagt de plant? Uw adviseur kan u van advies en kalender voorzien wanneer u het beste welke meststof kunt inzetten. 
Tabellenwijzer: bemesting welke bepaalde periode (voorjaar- zomer- najaar) het beste toepast.