Sport/Golf

Nieuw: de gehele lijn Osmocote, deze meststof is gecoat,  snel werkzaam, goedkoper, makkelijk te strooien.

De plant vraagt bemesting!! graszaad om snelwerkende stikstof, fosfaat en kali, magnesium en sporenelementen.
Met de gecoate Pro-turf met extra magnesium zijn we in de mogelijkheid om voldoende stikstof, fosfaat en kali en een donkergroene grasplant te krijgen. Bladgroen is voldoende magnesium bij de plant te krijgen.
ICL= Osmocote = nu vooral betaalbaar, met meerdere analyses prima inzetbaar.

Natuurlijk zijn ook enkelvoudige snelwerkende meststoffen goed inzetbaar.

Een te lage PH kunt u voorkomen door regelmatig kalk te bemesten.
Met DCM groenkalk ( NW50 - 30% Ca- 15%magnesium) de voedingsbehoefte vooral in voor- en najaar omhoog.

  • Voorkomt ook mosgroei.