Kuilverbeteraars

Deze enkelvoudige middelen zorgen voor een betere en snellere conservering van de kuil waarbij de kwaliteit verbeterd wordt. Daarnaast zorgen ze voor een smakelijker product, dit komt door het hoge aandeel melkzuur bacteriën die zich vormen door toevoeging van een kuilverbeteraar. Kuilverbeteraars hebben een postieve invloed op de kwaliteit van het product. Naast een goede conserving, verminderdt het gebruik van een kuilverbeteraar ook de kans op schimmels en slechte bacteriën op het product.

Het gebruik van deze middelen wordt geadviseerd bij nattere kuilen of bij kuilen waarvan verwacht wordt dat de kwaliteit niet zo goed zou kunnen gaan worden.

Net zoals de broeiremmings middelen bevatten de kuilverbeteraars alleen natuurlijke biologische bacteriën, die geen gevaar kunnen leveren voor uw dieren of voor u zelf.

Voor meer informatie over de producten van Pioneer klik hier.

Voor meer informatie over de producten van Barenbrug klik hier.

Onze vertegenwoordigers kunnen u meer vertellen over deze producten.

Jasper van Vechel    +31 (0)6 2625 9124

Ron Janssen            +31 (0)6 2016 0739